Ponovna uporaba

Plastenke, ki so odvržene v naravi,  predstavljajo grožnjo naravnemu okolju, zaradi svoje obstojnosti.

Eden izmed absurdnih rezultatov nepravilnega ravnanja z odpadki je ogromno odvrženih odpadkov v morjih, katerega večinski delež predstavljajo plastenke. Pravzaprav je v zaprtem Jadranskem morju ali Sredozemskem morju še huje kot v Tihem oceanu, ker se tu odpadki kopičijo, dotok je namreč stalen, odtoka pa ni.  Med valovanjem in plimovanjem se to nabira. Marsikdo meni, da na slovenski obali ni takšnih težav, vendar se ne zaveda, da slovensko obalo čistijo redno, vsak mesec, 16 kilometrov vse, razen mestnih površin. Če je ne bi (količine odpadkov so 200 kilogramov na mesec), bi se tudi tu nabralo smeti do kolen. Od teh odpadkov je 80 odstotkov plastike. Plastika se v morju pod vplivom sonca počasi razkraja do majhnih delcev, imenovanih mikroplastika in ogroža življenja mnogih  živalskih, pa tudi rastlinskih vrst v morju. Znanih je več primerov, ko so v prebavilu naplavljenih trupel delfinov, želv, kitov, rib,  ptic  našli kose plastike, ki so  pripomogli k smrti živali.

Gre za resen okoljevarstveni problem, ki med drugim vodi do fizičnega oviranja in prehranjevanja živali s plastičnimi odpadki, posledično pa tudi do ogrožanja ljudi.

Problem plastike v oceanih in nastajanja odpadkov pa moramo seveda pričeti reševati na kopnem. Vsak posameznik se mora zavedati, da  je potrebno zmanjšati količino odpadkov oz. preprečiti njihovo nastajanje. Dobra praksa nam pove, da je najboljši tisti odpadek, ki ne nastane.

Pri nas se zavedamo, da bo nakup BIOLU izdelkov zmanjšal odpadke in porabo energije, povezane s proizvodnjo, transportom in odlaganjem plastenk.To vse pripomore tudi k nižji ceni izdelkov za potrošnika.

Spodbujajte prijatelje in znance naj izdelke ponovno napolnijo v že uporabljeno plastenko, saj bo tako hvaležna denarnica, kot tudi narava.

Samo od nas je odvisno, kaj naredimo s plastenko, ki je ne potrebujemo……  Naš predlog je, da jo PONOVNO NAPOLNITE!

Želimo si, da z vsakim prodanim izdelkom PONOVNEGA POLNJENJA, skupaj z vami pomagamo naravi, pri njeni ohranitvi za naslednje rodove.